26/10/21  Tin tức tổng hợp  819
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 169/KH-SGDĐT-TĐTN ngày 10/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái và Tỉnh Đoàn thanh niên về việc tổ chức Hội thi "Tuyên truyền mô hình Trường học hạnh phúc" cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bình chọn video ...
 15/10/21  Tin tức tổng hợp  1776
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non đối với học sinh dự bị đại học.
Tiêu điểm