Trường TH Nghĩa Tâm tham gia mua vải thiều Bắc Giang ủng hộ bà con vùng dịch

Thực hiện Cv Số: 207/PGDĐT- NGLL ngày 9/6/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn, V/v hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vải thiều của tỉnh Bắc Giang. Trường TH Nghĩa Tâm đã tham gia mua ủng hộ 80kg vải thiều.

 
Bài viết liên quan